Litteratur

i tilknytning til den franske adelsfamilien de Créqui fra Pas-de-Calais

Se også litteraturoversikt over de Créqui-familiens hollandske og norske etterslekt via Jean og Ahasverus de Créqui, dit la Roche

Oppdatert 31. januar 2000


Diplom

Litteraturlisten omfatter underlagsmateriale brukt av Societé Internationale des Études de Créqui - SIEC. Litteratur som står på denne listen skal være lest og gjennomgått av ett eller flere SIEC-medlemmer, og relevant informasjon skal i utgangspunktet være tilført gruppen og innarbeidet i tekstene om de Créqui-familien i Frankrike, Nederland og Norge.

Listen er inndelt i to hovedavdelinger:

Litteraturisten er i stadig utvikling, og brukes som et redskap i arbeidet med å kartlegge den norsk-hollandske oberstløytnant Ahasverus de Créqui, dit la Roches familiebånd. Kommentarer og tillegg bes rettet til SIEC v/Carsten Berg Høgenhoff.

Initialer bak hver referanse angir SIECs opphav til kilden: Carsten Berg Høgenhoff = cbh; Sigurd Lambek = sl; Britt Jæger Lindhjem = bjl; Svein Solvang = ss; Dag Strømsæther = ds; Erik Tøndevold = et

Hovedinnhold: Ahasverus de Créqui


Litteratur om adelsslekten de Créqui fra Pas-de-Calais

Arnaud,Etienne - Repertoire de Genealogies Francaises Imprimees. 1978. sl  
des Aubrys, Boris, marki, Paris - Opplysninger til forfatteren, 1981 cbh Brev om de Créqui-slektens opphav i Pas-de-Calais
Chaix-D'Est-Anges, G. . Dictionnaire des Familles Francaises Anciennes ou Notables. Evreux 1903-1929. 20 Volumes. sl  
de la Chenaye-des Bois et Badier, F.A. - Dictionnaire Genealogique de la Noblesse de la France, bind VI, (Troisieme Edition, Tome Sixieme, Publie par Schlesinger Freres, Libraires-Editeurs, Rue de Seine 12, Paris, France. Published in 1865). s. 464-490: de Crequy sl  
d'Hozier, L. P. - Armorial General ou Registres de la Noblesse de France. Fermin-Didot, Paris 1738-1908 13 Volumes. sl  
d'Hozier, L. P. - Armorial General de la France . Paris 1821-1823. sl  
Siebmacher, J. - J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Ersten bandes dritte abteilung C., Die Europäischen Fürstenschlechter, bearbeitet von M. Gritzner, Verlag von Bauer und Raspe, Nürnberg, 1894 cbh Oversikt over europeiske fyrsteslekters våpen, deriblant de Créqui, prinser av Poix, Duc de Lesdiguières
Velde , François - internettsider om Lammeskinnsordenen (Ordre de la Toison d'Or) http://www.heraldica.org/topics/france/frorders.htm cbh Oversikt over Lammeskinnsordenen og dens medlemmer, som viser at Jean IV de Créqui i 1430 ble utnevnt til ordenens 24. ridder

Litteratur om adelsslekten uten kjent forfatter/opphav ut over det som er nevnt:

Archives départementales du Pas-de-Calais Avskrift av plakat ved St. Martin-kirken i Fressin, Pas-de-Calais, Frankrike, 1993 cbh Plakat med opplysninger om ce Créqui-familiens stamkirke i Fressin, Pas-de-Calais
Encyclopædia Britannica om Det gyldne lammeskinn (Ordre de la Toison d'Or) - 1965 sl Kortfattet artikkel om Lammeskinnsordenen
Le Pere Anselme. Histoire de la Maison Royale de France er des Grands Officiers de la Courone. 3rd Ed. Paris 1726-1723 9 Volumes sl  
Nouvelle Biographie Génèrale, bind 11-12, s. 422, København 1965 cbh Kortfattet, franskspråklig artikkel om de Créqui-slekten

Den historiske komite i Haut-Pays - dvs områdene rundt Créquy i Nord-Frankrike - har utgitt en rekke publikasjoner omkring de Créquy-familien. En egen litteraturoversikt over disse utgivelsene finner du her:

Øvrig litteratur omkring den norske grenen finner du her:

 


Ref


     


Siste endring: 10-Nov-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler