8. kapittel, 1. del: Ahaverus de Créqui, dit la Roche og Krabbekrigen

1. Carl Gustav-krig
Vignett

Første gang publisert 14. august 1998
Siste gang oppdatert 14.oktober 2007


Illustrasjonen t.h.: Generalløytnant, premierkommandant Jørgen Bjelke, fra boken Norge i det 17de århundre og slekten Bjelke til Østråt

[1] Ældre Danske metal og Jern Stykker et forarbeide til artilleriets historie. 1ste Hefte. [microform] / / af Otto Blom ; udgivet ved Krigsministeriets foranstaltning. Kjøbenhavn : Chr. Rasmussen, 1889. 122 sider. http://siris-libraries.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!418146!0     


Siste endring: 24-Oct-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler