4. kapittel, 2. del: Adelsvåpen

Våpenskjoldene på Jægertavlen

Vignett

Oppdatert 19. februar 2005

<>Kan et italiensk eller syd-fransk opphav være forklaringen på den litt "italienske klangen" navnet har fått på Jæger-tavlen? "Delordelie" høres jo unektelig mer italiensk enn fransk ut, i alle fall i norske ører. Det ser ut til at det kan være verdt å gjøre nærmere undersøkelser både i Corbelli- og i de Cordelere-familiene.

I vallonsk Belgia, sydvest av Charleroi, finner vi en by som heter Landelies. Dersom de Lordelie(s) er rett, og ikke Cordelie/Cordelis, er navnelikheten interessant. Det er imidlertid ingen elementer i Landelies kommunevåpen som minner om våpenet fra Jægertavlen, og således ingen holdepunkter å ta tak i der.

Et interessant spor vinteren 2005
Februar 2005 tok belgiske Johan De Schouwer kontakt med SIECs Annette Sweerts med følgende opplysning: Johanne Cordelie gift 15. des. 1658 (Beigem-Brabant) med Thobias De Schouwer. Navnet hennes skrives ulikt i arkivene: Som mor, Cordeli, Cordele (2x), Cordelin, Cordels og Cordelie; som kone, De Cordelio; og som død, Cordelie.

  • 1541 nov 6 (OB1 fol 13)
    1554 dec 4 (OB3 fol 9v)
    1557 mei 24 (OC1 fol 37)
    1557 jun 16 (OC1 fol 53)
  • 1571 sep 13 (OC2 fol 14)

     


Siste endring: 04-Mar-2008
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler