Societé Internationale des Études de Créqui Vignett

Første gang publisert 14. august 1998
Siste gang oppdatert 31. august 2007
<>Olaf Jæger skrev i 1934 (NST IV) og i 1935 (NST V) om henholdsvis Ahasverus de Crequi dit la Roche senior som kom fra Nederland 1657, og om sønnen, Ahasverus junior, og dennes utenomekteskapelige sønn på Jæren. Den samme jærbuen - den uekte sønnen - ble behandlet av Ola Aurenes i NST IV, som en kort kommentar til Jægers første artikkel. Også S.H. Finne-Grønn omtaler Ahasverus samt et ellers ukjent barn av ham i Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap, NST IV (1935, s. 143). Undertegnede skrev artikkelen Omkring Ahasverus de Créqui i NST XXXVI, bd. 4 (1998), og kort etter kom Tore Vigerust med noen kommentarer i NST XXXVII, bd. 4 (2000). Den største artikkelen om slekten som noensinne er publisert i NST, er den SIEC - med undertegnede som hovedforfatter - har i NST XXXIX, bd. 1 (2003): Ahasverus de Créqui dit la Roche - slektshistorie fra Nederlandene og Norge. De 71 sidene kan betraktes som en redigert og organisert fremstilling av det vesentligste av det som er bygget opp på disse nettsidene de siste årene. På sidene 452-454 i NST XXXIX, bd 4 (2004) bringer jeg noen korte oppdateringer til artikkelen fra 2003. Det skal legges til at allerede før sistnevnte blad ble sendt abonnentene kort over nyttår 2005, har ytterligere materiell av interesse kommet på bordet... Det er noe av sjarmen med genealogi. Se for øvrig nedenfor for bestilling av NST fra Norsk Slektshistorisk Forening.

Men: På disse nettsidene finnes langt mer stoff enn i den siste, lange artikkelen, og i langt større grad presenteres og diskuteres store og små spor. Disse sidene er SIECs mer eller mindre (u)ryddige arbeidsbord.

The year 2004

     


Siste endring: 21-Sep-2012
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler