Kapittel 14-2 

Innledning
Dette kapittelet viser etterkommere etter Volquart Brodersen Riisbrich og Karen Johanne Lem (se kap 14-1 for deres aner). Kapittelet faller litt på siden for SIECs generelle arbeidsområde, som er Ahasverus de Créqui dit la Roche (1617-78) og hans to ektefellers forfedre og etterkommere. Her beveger vi oss ett ledd bakover i forhold til "hovedveien". En av Ahasverus' døtre av 1. ekteskap, Catharina, var gift med godseieren Peder Pederssøn Lem, men etter denne grenen kjenner vi ingen etterkommere. Det var i denne familien forfatteren Ludvig Holberg vokste opp. I sitt 2. ekteskap, med Mette Riisbrich, knyttes Ahasverus selv til Lem-ætten via svigermoren, Karen (Johanne) Nielsdatter Lem.

 • 1. Volquard Volquardsen RIISBRICH til Gravdal født ca 1640, gift 11-09-1674, Bergen, Else Hansdatter SMIDT LILLIENSCHIOLD [2], (datter av landkommissarius, lagmann, stiftsamtsforvalter  Hans Hansen SMIDT LILLIENSCHIOLD [3] til Losne gods og Margrethe JONASDATTER), begravet Domkirken, Bergen, 28-5-1728 [4]. Kommisarius i Bergen. Volquard begravet Domkirken, Bergen 25-04-1714. Else gift 1. Peder Pedersen MONTAGNE, 1638-  1672, premierløytnant, senere toller i Bergen; stamfedre for den yngre LILLIENSCHIOLD slekt.  
  • a. Volquard RIISBRICH f ca 1685 [5], Innskrevet Universitetet i København 1705 (sammen med sin bror Hans). 1706 kadet ved søetaten, 1710 secondløytnant, 1714 pemierløytnant, 1719 kapteinløytnant, 5-10-1722 kaptein, 1723 indrulleringssjef, 1733 nk på kongeskibet Charlotte Amalie på reisen til Norge, 1735 til Sonderjylland som Indrullings officer. Gift 1) 1715-02-18 i Glückstadt, Slesvig- Holstein  Margrethe Eleonora BUCHHOLZ, f ca 1699 , død 1730, gift 2) 1734 m. Else Abigale LUDEWIGS. Volquard død 14-10-1736.
     • [1] Else von Hatten Nicol HIERMAN født   15-12-1750, Bergen.   
      • a. Thomas Stang HIERMAN, f 14-7-1795 paa   Fredrikshald. Premierløytnant ved  Søndenfjeldske dragonregiment, avskjed 1823, død 26-05-1833 (druknet). Gift 1) august 1813 enkefru Anne BERGH, g 2) 26-01-1823 i Berg  Anna Sylvia LEGANGER, født 26-07-1805   (datter av grosserer paa Fr.Hald Rasmus   Abildgaard LEGANGER og Elise Cathrine  Thomasdatter  STANG).
     • [3] Abelone Margrethe HIERMAN født 3 mars 1757 i Ulvik, gift bondehandler i Bergen Lars Nielsen  TONNING (sønn av Niels Pedersen TONNING og Anna GLAD (?)) født 9-5-1742, dpt 27-5-1742, Davik, død 14-5-1817. Han g 1) Nille Paulsdatter HOLM. “I annet ekteskap 6 b  hvorav 2 s 1 dt lever” Abelone døde  [14] 27-7-1834, 77 ½ aar gammel.
    • (c) Else Margrethe Lillienskiold STORM [20] f  18-7-1756, Osen(d) Maria Margrethe STORM f ca 1759, gift  28-7-1775, Ludwig  RENNORD, birkedommer over Svanøe birk og  sorenskriver i Søndfjord (sønn av sogneprest til Korskirken, Bergen, stiftsprost Jens RENNORD og Anna Christina PIPER),   dpt 20-9-1742, KK, Bergen, død 23-12-1805. Han gift 1) Anne Maria BREDAL (datter av Niels Thomas Rosencrantz   BREDAL og Inger RøNNOW). Maria døde [21] paa   Sveen 11-8-1844. Hun hadde da bodd 66 aar paa sin  eiendomsgaard Sveen.
      • [D] Ludvig RENNORD, f 1825, død 1885. Eier  og bruger av Osen gaard, gift Lovise. Ordfører [23] i  Indre Holmedal.  Ludvig Rennord fikk 1844 handelsprivilieum i Osen. Efter hans død gaar Osen gaard ut av familen. 4 barn ved FT 1865.
    • (e) Ulrich Friderich STORM [24] til Osen gaard, f 12-5-1759, Osen, Kaptein og sjef for Ytre Sognske kompani, forflyttet til Søndre  Søndfjordske kompani 7-10-1803. Avskjed 20-10-1809. Ulrich  døde 27-3-1821, Osen gaard. Ugift.
    • (f) Engel Marie STORM, f ca 1760, gift 9-8-1796, ex.jur, proprietær til Halsnøy Kloster, Nils JUEL, f Halsnøy 22-1-1764,  døde s.s. 14-3-1800, (sønn av foged over Sunhordland og   Hardanger, kammerraad Andreas JUEL og Petronelle Marie BLIX) han g.1) Marie Mangor MUNTHE  (datter av cand.theol, godseier Ludvig Christophersøn MUNTHE til Aarøe og Christine KAAS). Engel Marie døde 19-1-1799.
  • c. Hans RIISBRICH f. ca 1688, Innskrevet Universitetet i København 1705 sammen med sin bror Volquard [25]. Rådmann i Bergen, ekteskapsbevilling 25-6-1717, gift [26] 19-11-1717, Bergen, Else Marie LILLIENSCHIOLD (datter av amtmann, kanselliraad Hans Hansen LILLIENSCHIOLD til Hop paa Askøen og Sletten i Lindaas og Maria Pedersdatter LEM) begravet 17-01-1727, Bergen, HO, Norge. Hans gift [27] 2) 22-09-1735, Mette Helene STORM, dpt 11-7-1694, Bergen hun død 02-10 -1762, begravet i Domkirken, Bergen 29-10-1762 (datter av major Andreas Johan von STORM i hans f.ste ekteskap med Charlotta STUART). Hans R. begravet  i Bergen, 04-04-1758.
   • (6). Catharina Jersin RIISBRICH døpt 18-07-1725, Bergen, begravet i Domkirken, Bergen, 12-08-1726.  
  • d. Anne Christine RIISBRICH, gift 22-4-1713 Bergen Lauridtz “Lars”  WALTHER [28], kjøpmand [29] i Bergen (borgerskap 1695), handelsmann i Førde [30],   proprietær Hafslo, født ca 1665, død Hafstad i Førde i Sunnfjord 1729 (muligens sønn av sorenskriver i Hardanger, Lauritz WALTHER, som gled og falt i fjorden   1661). Han gift 1) ca 1694 med Elisabeth Ludvigsdatter PAUS,  2) ca 1705 med  Christine Margrethe ALSTRUP, (datter av sogneprest til Hafslo Hans Poulsen ALSTRUP og Margrethe Pedersdatter HANNING). Anne døde 1739.
   • (1) Volkvard WALTHER.
  • h. Helene Michelsdatter RIISBRICH, født Stavanger ca 1684, gift 1) ca 1700 Christian FRØRUP, Capitaine (Ost Indie Capitaine), (sønn av byfoged i Bergen Jens Hansen FRØRUP), gift 2) 1707 (kongelig bevilling av 22-1-1707) stiftsamtskriver i Bergen, assessor i Overhofretten Willum   HANSEN til Stend (sønn av overtoldbetjent  Hans CLAUSSEN og Mette  Pedersdatter LEM) f. 1678, død paa gaarden Stend i Fana ved Bergen, 30- 3-1740, begravet 13-4-1740. Helene døde 1717, gaarden Stend i Fana, begravet 12-11-1717.  
   • (3). Ingeborg Marie HANSEN gift 14-09-1730, i Bergen Oluf  Cosmussøn BORNEMANN (av den Stadeske patricierslekt) , født 28-  11-1683, Kjøbenhavn, Danmark, (sønn av Dr.Jur. høyesterettsassessor Cosmus BORNEMANN og Dorothea WORM) lector theol. Katedralskolen i Bergen, sogneprest i Fana, Biskop i Bergen fra 1731, død 2-6-1747, begravet 21-6-1747 Domkirken. Han g 1) Mette   RANDULF, hun død 1729. Ingeborg døde 1753, begravet 5-7-1753 i  Domkirken.
    • (2) Mette Dorothea BORNEMANN født 1733, dpt 21-  5-1733, Bergen Domkirke, død 1739, begravet 10-9-1739,  Domkirken, Bergen.
   • (4) Dorothea Catharine BORNEMANN død 1737,  begravet 24-7-1737, Domkirken, Bergen.
   • (5) Anna Karine BORNEMANN død 1736.
    • (6) Cosmus BORNEMANN født 1743 i Bergen, døpt  21-4- s.aa. i Bergens Domkirke, Fenr.ref. ved 1ste  Bergenh.nasj.inf.regt. 2-4-1760, Pr.lnt. ref. 24-3-1762, fortsatt   til S.fjeldske gev.inf.regt. som pr.lnt. ref. med ekstraord.  pr.lnt.s gasje 17-11-1762. Virk. pr.lnt. der 26-10-1763. Fortsatt til Kronprins Fredrik (VI)s regt. 1-5-1769. Kp.lnt. 1-4- 1773. Stabskaptein 6-4-1775 i Jydske nasj.batj. som fra 1-7- 1774 var blitt innlemmet i Kronprinsens regt. Død 17-9-1783, begravet i Garnisonskirken i K.havn. Gift med Anne Marie HOFGAARD (Ovenstad).
  • (4). Margrethe Wilhelmine HANSEN gift (1) Christen FRØRUP, Kaptein, gift (2) 4-09-1732, Jesper HEIBERG, født 9-03-1701, (sønn av sogneprest i Sogndal Søffren HEIBERG og Margrete Pedersdatter HANNING) Stiftsamtskriver i Bergen 14-1-1732 efter sin kommende svigerfar, død 5-10-1770. Margrethe døde 15-03-1736. Han gift 2) Dorothea Maria EBBELL, gift 3) Anna Beata Margrethe FINDE. [Efterkommere, se Heiberg boken]
  • (5). Maria Dorothea HANSEN gift 26-08-1739, Bergen, Christen FLOR , Justisråd, generaltollforvalter, begravet 04-01-1751, Bergen. Christen FLOR gift 1) 18-12-1736, Bergen, Wenche DANKERTSDATTER. Maria Dorothea begravet 23-03-1765.
  • a.  Volqvard SMIDT [35] (SCHMIDT), innskrevet Københavns Universitet 16-7-1699 [36], personlig kapellan Stordøen, død ca 1717, gift Marie Skaktavl HAUGS [37], f. 1694- (datter av sogneprest til Stordø, Jonas Olsen HAUGS og Marie Benedikte MUUS). 
   • (1) Susanna SMIDT, f. ca 1713
  • b. Hans Jørgen ETTERSEN, døpt [38] Korskirken, Bergen  27-09-1695, begravet Korskirken, Bergen 29-4-1696.  

Noter

[A] E.A. Thomle i Personalhistorisk Tidsskrift, 1898, 4 rekke, 1 bind, 1898, s.220, Spörsmaal og Svar, Opplysninger om familien Riisbrich ved E.A.Thomle, med tillegg av C.E.A. Schöller

[1] Kjell Fossen "Laksevåg" (Bergen 1984), bind I, "I 1637 dukket det opp en ny mann i Gravdal som brøt det hollandske hegemoniet. Det var den knapt 40 år gamle Folkvard Broderssøn Riisbrigh. Han var født på slektsgården Riesbrick i Flensborg amt i Sørslesvig. Den unge Riisbrich må ha vervet seg til venetiansk eller maltesisk tjeneste. Han ble tatt til fange av tyrkerne, og satt innesperret i 14 år. Da klarte han å rømme i en pram. Han padlet, fortelles det, med hendene for ikke å bli oppdaget av vaktene(24). I Danmark har broren Thomas trolig tatt seg av ham. Thomas var borgermester  i Odense og hadde store forretningsaffærer med Rosenkrantzfamilien, som satt i fremtredende posisjoner i Bergen."”, Note 24 (referanse: Anders Samsing, Det kongelige biblioteks håndskrifter, Nye Kgl. saml. samling, 4o 1260. “Var 14 Aar fangen i Tÿrkiet” Det er også en tegning av fangen som ror med hendene bort fra festningsmuren.

[2] Genealogen 1/2003, s.60, Enken efter tolleren Peder Montagne stod som reder for Cornelia av Bergen, som i 1673 hentet 103 slaver fra Guinea. Det ble starten for den dansk norske slavehandelen, en trafikk som paagaar i mer enn 100 aar. Fra Erik Gøbels A Guide to the Sources for the History of the Danish West Indies, 1671-1917, 2002.

[3] DAA 1957

[4] DA, „indsettes om aftenen i hendes sal. faders b.“

[5] V.Olsvig; Ludvig Holbergs Unge Dage. Originalkilde: S.Birket Smith 1894, København Universitets Matrikel,2 b. 1667-1740. Innskrevet 1705, „ Falcardus Riisbrich, 20 aar gammel“.

Topsoe-Jensen og Marquand, Søeetatens Officerer 1660-1932,  oppgir fødselsaaret som 1686.

[6] C.E.A.Schøller, Pers. Hist.Tidsskrift, 4 r, 1 b. 1898 „antagelig en datter af capitainen“

[7] Søeetatens Officerer 1660-1932, Topsoe-Jensen og Marquand

[8] Ovenstad. Militaerbiografier. Den Norske Haers Officerer 1628-1814. Oslo 1950. Norsk Slektshistorisk Forening.

[9] Karl K:son Leijonhufvud, Personhistorisk Tidsskrift 1903, Adliga ätten Storm

[10] DA, Døde i Bergen 1668-1815, “major Storm, indsatt i sal. Lilienschiolds muuret begr.”

[11] Gustaf Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, Adliga ätten Storm 1925-36.

[12] Else Maria von Hatten NICOL f. 23-9-1743 paa Helgeland i Trondjem Stift,  gift  24 Juli 1765, Gravdal Ulrich Christian VOSBEIN (VOOSBEEN), f. 21-1-1732 i Kobenhavn d. 31-5-1778. Son af Schoutbynacht Christian V. og hustru Susanne Christine de Guntelberg d. 10-9-1793, datter af Oberstlt. Phillip N. i dennes andet egteskab med Margretehe f. Bergmann. V. var Indrullingsofficer, Sekltnt. i Egersund i Stavanger Districkt. Hun døde som enke 10-09-1793, begravet Domkirkens kirkegaard, Bergen 17-09-1793. Hun var  fra Nicols 3de ekteskap og oppigjenkallet efter hans første hustru. Kilder: Officerer i Søeetaten/ Dødsfald i Bergen.  

[13] Digitalarkivet debatt 26-6-2002, R. Breistein

[14] Wiesener, D. i Bergen

[15] Baade Leijonhufvud og Elgenstierna oppgir Fredrik som sønn av kaptein Gustaf Vilhelm STORM, som igjen var sønn av generalmajor Arvid Kristian STORM, eneste bror av major Anders Johan STORM. Imidlertid er det mer rimelig at han var sønn av major Anders Johan STORM i dennes ekteskap med Margrethe Riisbrich, en datter av Volquard Volquardsen RIISBRICH og Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD, jfr. blant annet opplysningen om at Margrete Riisbrich bodde som enke hos sin sønn Fredrik v. Storm og at hun var født Lillienskiold paa morssiden. (jfr Slekten Hjorth, s. 68/Pers.Tidsskrift 2R.5B.s119). At F. var f. i Fredrikstad 1715 eller 1716 samsvarer ogsaa med Nordhordland Tingbok n. 34, 1715-1719, sak 102, hvori tinglyses et av major Storms utgivet bøxelbrev datert Fredrikstad 1 januar 1716.

[16] S.Fj Fylkesarkiv. Hans Thiis Nagel  skøter 1750 Osen med 12 tilhørende gaarder over til svigersønnen, kaptein von Storm.

[17] Ovenstad. Dødsannonsen gjengitt i Wiesener: “f. i leiren i en jordhytte 1715”.

[18] DA, Døypte i S.Fj.-Gravlagde i S.Fj. Anna Stub, major Storms frue, f. 1719, død januar 1768.

[19] DA, Vigde i S.Fj. 1669-1922, 8-10-1748, sorenskriver Jacob Rafn og Anna Schonvig.

[20] Fylkesarkivet S.Fj.

[21] Wiesener

[22] Lampe

[23] S.Fj.Fylkesleksikon

[24] Fylkesarkivet S.Fj.

[25] V.Olsvig; Ludvig Holbergs Unge Dage. Originalkilde: S.Birket Smith 1894, København Universitets Matrikel,2 b. 1667-1740“Ioh. Riisbrich 17 Aar“.

[26] DA. Hans Riisbrech og Else Maria Lillienschiold, Copuler. i Huuset, 19 November, 1717, Korskirkens Sogn, Bergen.

[27] DA, Hans Risbrech, enkemand fra Gravdal, og jomfru Mette Helene Storm, torsdag 22 September 1735, Domkirken, Bergen.

[28] Digitalarkivet Debatt

[29] I Nordhordland Tingbøker opptrer han 1686 paa vegne av amtmann Hans Lillienschiold; i 1715 nevnes han som Lars Valter og Lauritz Walter i Bergen.

[30] Vigerust: Lars Walter, 1729-30 sivil betjent i Sunnfjord fogderi.Lignet 1729 til rd 3-0.

[31] Personalhistorisk Tidsskrift, 4 rekke, 1. bind, 1898, E.A.Thomle. 

[32] Søeetatens Officerer 1660-1932, Topsoe-Jensen og Marquand

[32-1] DA, Tingbok for Nordhordland, 34, 1715-1719,"Velædle og Velbyrdige Assessor Wilhelm Hansens udstædde Caution for fogeden Jens Lems fogede tieniste og intradernis Oppebørsel daterit Steenegaard den 29 Decembris 1717", samt "Signeur Jens Lems Allernaadigste meddelte bestalling til at Være foget over Nordhordlehn og Wos, daterit Kiøbenhafn den 21 Februarij 1718"

[32-2] DA, ung kiöbmand Ludwig Lem, og jomfru Jeane Maria Catharina Chezeau, "viet i huset", Domkirkens sogn, Bergen.

[32-3] DA, Y. Nedrebö i DA, debattinnlegg 1-8-2003

[32-3-1] FamilySearch

[32-4] A.Falk-Jensen og H.Hjorth-Nielsen, Candidati og Examinati Juris 1736-1936, Köbenhavn 1959.

[32-5] FamilySearvh

[32-6] FamilySearch

[32-7] FamilySearch

[33] Erling Reksten, Krongods og kongsmenn. Jordsalg og sosial endring på Vestlandet 1650-1700, Oslo 1985. Novus forlag.

[34] Ovenstad: Har laert fyrverkerkunsten ved det danske artilleri fra 10-2-1669. Var kommandert til Ostindien i 1670, Stykkj. i nov 1676, innstilles 24-8-1677 av Haagen Mikkelsen til lnt. og blev utn. som saadan fra 24-8 s.a. Var i 1678 2.lnt ved kpt Gersdorffs artill.komp. og blev 21-4-1678 embarkert paa skuten St.Peder for aa overføres til Norge. Var i 1680 lnt. ved et komp. i Kj.havn. Kpt. og chef for Bergenske artill.komp. fra 12-12-1682 til sin død 8-2-1708.

[35] Han hadde brødrene Hans Hansen Schmidt og Jørgen Schmidt, men uvisst fra hvilket ekteskap

[36] V.Olsvig; Ludvig Holbergs Unge Dage. Originalkilde: S.Birket Smith 1894, København Universitets Matrikel,2 b. 1667-1740.

[37] Lampe 

     


Siste endring: 10-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler