11. kapittel, 2-2:: Stamtavle • 2ga. Christine von Alst, født 1694, død 23. mai 1762, gift 17. juli 1710 med provst, magister Jacob Jacobæus, født 4. juni 1683, død 1738, sønn av professor, dr. juris i København Holger Jacobæus (1650-1701) og Anna Margrethe Bartholin (1668-1698).
  • 3gaa. Katharina Christine Jacobæus, født 28. nov. 1723, død 26. sept. 1780 gift 8. mai 1744 med kommandørkaptein i sjøetaten Christian Reiersen, født 11. aug. 1710, død 17. mai 1764, sønn av Jens Reiersen og Catharine Weinecken.[261] Seks barn, hvorav to fikk etterkommere.
   • 4 b. Holger Christian Reiersen f. 14.9.1746; d. 16.12.1811 deputert og conferentsråd gm 15.11.1786 Charlotte Kirstine Studsgaard f. 25.8.1763;d. 18.8.1810 datter av biskop Christian Beverlin Studsgaard i Aalborg
    • 5 a. Charlotte Cathrine Reiersen f. 28.1.1788; d. 20.3.1858 gm 14.6.1811 sin tremenning justisråd Andreas Ludvig Reiersen f. 27.2.1787; d.9.9.1850 herredsfogd i Rongsø m.fl. herreder
    • 5 d. Holger Jacobæus Reiersen f. 31.8.1794; d. 6.2.1855 skipskapteingm 28.6.1825 Else Cathrine Soltvedel f. 14.6.1799; d. 4.10.1832
     • 6 c. Elise Catinca Reiersen f. 21.7.1830 gm 12.5.1853 Johannes Bernth f. 23.8.1822
     • 6 d. Carl Elselius Reiersen f. 13.9.1832 kjøpmann i London gm.10.4.1860 Ulrica Henriette Felicita Haas f. 4.6.1836
   • 4 c. Jens Reiersen f. 27.9.1747; d. 26.8.1817 Commandør Capt. i sø-etaten gm(1) 27.1.1777 Else Hedwig Chrystie f. 4.2.1755 Brevik; d.30.3.1785, datter av Hans Chrystie f. 1720; d.1797 og Dorothea Boyesdatter Ording f. 1724; d. 6.2.1778. gm(2) våren 1788 Sophie Hedevig von Pflug døpt 30.3.1755; d. 12.8.1794, datter av major Christian Carl von Pflug f. 1728; d. 1809 og Anna Rebecca Rasch
    • 5 a. Christian Reiersen f. 18.10.1777; d. 5.12.1854 overtollbetjent Porsgrunn gm 21.1.1805 Karen Simonine Zachariassen f. 15.2.1780; d. 6.6.1863 datter av grosserer Simon Zachariassen (Wesseltoft?) og Karen Chrystie
     • 6 a. Elise Sophie Hedevig Reiersen f. 15.6.1807 gm 16.7.1831 skipsfører Porsgrunn Arent Folkmann f. 3.8.1799
      • 7 a. Christian Reiersen Folkmann f. 27.8.1833 agent Skien gm 27.5.1873 Karen Catharine Elisabeth Grøn f. 25.9.1840
     • 6 c. Karen Simonine Reiersen f. 29.8.1843 gm 26.12.1872 skipskaptein Abraham Hans Severin Backa
    • 5 b. Dorothea Catharina Reiersen f. 13.1.1779; d. 1851 gm 24.1.1807 Constantius Rasch f. 16.1.1777, d. 16.3.1855 kommandør sønn av toller, justisråd og etatsråd Christian Jacobsen Rasch, f. c.1734; d. 1813 gift 1) 1774 med Constance Aall, f. 1747 d. 1777. Se "Slægten Aall" (Haagen Krog Steffens) og se materiale om slekten Rasch innsamlet av Anders Wilhelm Rasch (privatarkiv nr.149, Riksarkivet)
     • 6 c. Elise Jensine Sophie Rasch f. 5.9.1814; d. 1892 gm 29.9.1853 (kone nr.2) overtollbetjent Christiania Niels Aall Rasch f. 1818; d. 1905
    • 5 c. Hans Chrystie Reiersen f. 10.8.1781 Fredriksvern, d. 16.2.1836, kapellan Herefoss ("Hommedal") i Aust-Agder, stortingsmann 1814, sognepræst Nesodden 1815 og sognepræst Kraakstad 1825, gm 1811 Alette Marie Winther f. 5.9.1788 Aalborg, Danmark; d. 16.2.1877 i Christiania. 9 døtre
     • 6 c. Jensine Christiane Dorthea Simonine Reiersen, f. 15.1.1817, gm 22.7.1837 Corpslæge Frederik Nicolai Meyer f. 18.11.1813; d. 1.9.1842
      • 7 b. Bernhard Ditlef Staffeld Meyer skipskaptein Christiania f.21.1.1840 gm 29.6.1868 Petra Georgine Elisabeth Fischer
      • 7 c. Jens Frederik Emanuel Meyer grosserer Christiania f. 16.5.1842; d. 1893 gm 5.6.1868 Petra Christine Hesselberg f. 18.2.1846; d. 8.11.1871
     • 6 d. Karen Emilie Charlotte Reiersen f. 3.11.1818; d. 7.2.1877 gm 31.12.1838 Grosserer i Christiania Arne Christensen f. 22.7.1804 Gjerpen prestegjeld d.1883 sønn av tømmermand Christen Jensen f. Nedre Telemark og Karen Arnesen f. Østerdalen. 12 barn. Etterkommere, se "Slekten Christensen fra Gjerpen" (P. C. Hansson 1956)
      • 7 d. Emma Natalie Christensen f. 18.8.1843; d. 1933 gm 23.5.1865 Byraasjef i Armédepartementet, Riksherold, Sorenskiver i Mandal Gabriel Egidius Johan Heinrich Sem f. 5.6.1824 d. 1900 sønn av Ole Sem f. 27.12.1780 d. 11.1.1843 og Dorothea Elisabeth Hetting f. 30.1.1805; d. 22.9.1840.Etterkommere, se "Kortfattet Stamtavle over Familierne Sem og Janson" (Helmich Janson 1909). Åtte barn, hvorav:
      • 7 g. Alette Marie Christensen, f. 19.7.1849; d. 1926, gm 28.6.1876 statsraad 1892-94, borgermester i Kristiania, NBL, Peter Birch-Reichenwald, f. 29.11.1843, d. 2.7.1898. Seks barn, hvorav:
     • 6 e. Constance Henriette Reiersen, f. 31.3.1820, d. 16.3.1893 gm 16.7.1844 stiftsoverrettsjustitiarius, NBL, Fredrik Christian Stoud Platouf. 17.2.1811, d.23.6.1891. Se "Slegten Platou" (Finne-Grønn 1912) og slektsdiagram i NBL. Syv barn, hvorav:
      • 7 b. Christian Constant Stoud Platou, f. 12/4-1847, høyesterettsadvokat; gm 13/12-1879 Johanne Behrens, f. 2/3-1855. 3 barn,hvorav:
     • 6 h. Elisa Sophie Reiersen, f. 15.4.1826, d. 1903; gm 30.11.1853 Kjøbmand Thomas Randell Parr i Dröbak, f. 13.2.1825, d. 1895
      • 7 b. Alfred Parr, f. 26.12.1858, gm 8.12.1889 Agnes Schurrbusch, f. 9.1.1866
    • 5 e. Carl Christian Reiersen, f. 12.3.1790, d. 9.2.1875, bonde Ulefoss; gm Kirsti Halvorsdatter, f. 1791

 • 2 a. Petronella Arctander. Død før 1731, gift med res. kap i Overhalla 1716-1729, senere sogneprest i Sunndalen Peder Jeremiassøn Borch, født 1692, død i januar 1751. Barn:


 • 2ja. Ahasverus Kaas døpt 15. april 1693, død 5. mars 1744, kapteinløytnant, gift 21. jan. 1718 med Anna Birgitte Scheen, født 1696, død 17. mai 1765. Seks barn:
  • 3jaa. Karen Magdalene Kaas, døpt 22. jan. 1720, død 24. des. 1752, gift 17. april 1740 med Johan Wildenradt, født 25. sept. (juli?) 1707, død 17. juli 1776, oberstløytnant. Fem barn.[270]
   • 4 Vibeke Margrethe Wildenrath f. 18 feb 1744 d. 9 mai 1817 g. 31 mar 1769 Reinhold Jacob Haffner f. 21 des 1734 d. 5 nov 1806 oberstløytnant. Opplysninger om deres etterkommere har vi fra Hans Worsøe, tidligere landsarkivar i Danmark. Som vi ser, leder denne grenen foreløpig frem til forfatterinnen Karen Blixen.
    • 5 Johan Wolfgang Reinholdt v. Haffner til Egholm (DBL) f. 24/1-1770 d. 12/8-1829 generalløytnant g. 24/1-1819 Anna Margrethe Kaasbøll f. 22/6-1789 d. 22/7-1849
     • 6 Dagmar Alvilde Haffner f. 7/7-1818 (mer enn 6 måneder før sine foreldres bryllup?) d. 19/12-1874 g. 29/8-1840 Adolph Wilhelm Dinesen (DBL) f. 27/12-1807 d. 10/7-1876, sønn av Jens Kraft Dinesen f. 1768, d. 1827 til Kragerup, justisråd
      • 7 Adolph Wilhelm Dinesen (DBL) f. 19/12-1845 d. 28/3-1895 (selvmord) forfatter og godseier g. 17/5-1881 Ingeborg Westenholz f. 5/5-1856 d. 27/1-1939
  • 4 Wenzel Rotkier v. Wildenradt f. 1745 d. 1799 g. Henriette Antonette Birgitte. Opplysninger om deres etterkommere har Carsten v.Wildenradt lagt ut på Internett: www.wildenradt.dk/
   • 5 Johann Rotkier v. Wildenradt f. 14 jun 1777 d. 7 apr 1865 g. Maria Dorothea Christiana
  • 3jac. Wulfgang Kaas, døpt 10. apr. 1724, død 15. april 1778, kontreadmiral,[271]gift 1. gang i november 1753 med Dorothea Lassen, født ca. 1734, gravlagt 18. apr. 1760, gift 2. gang 30. okt. 1761 med Frederikke Amalie Hagen, født 2. sept. 1743, død 23 . feb. 1831. Wulfgang hadde fire barn i det første og ti barn i det andre ekteskapet.
   • 4 Elisabeth Muhle Kaas døpt 12 aug 1757 d. 1793 g. 5 mar 1788 Niels Griis Alstrup døpt 12 jul 1753 d. 16 jun 1829 postmester og kanselliråd Trondheim
 • 4 Frederikke Amalie Kaas døpt 22 jun 1763 d. 2 aug 1821 g. 28 (18?)jul 1786 (kone nr.2) Peder Rosenstand-Goiske døpt 12 aug 1752 d. 6 feb 1803, teaterkritiker og jurist, DBL
  • 5 Frederikke Amalie Rosenstand-Goiske f. 16 apr 1793 d. 14 sep 1855 g. 28 feb 1813 Carl von Ewald f. 1 mar 1789 d. 18 mar 1866, offiser, DBL
   • 6 Herman Frederik Ewald f. 13 des 1821 d. 29 apr 1908, forfatter og titulær professor, g. Julie Caroline Oest f. 8 okt 1836 d. 16 nov 1907
    • 7 Carl Ewald f. 15 okt 1856 d. 23 feb 1908 forfatter (bl.a. "Danske dronninger uden krone"), DB,L g. 15 okt 1880 og skilt Emilie Salomon f. 16 nov 1850 d. 18 aug 1931, g. 22 des 1887 Betty Ponsaing f. 20 jan 1859 d. 4 jul 1943
 • 4 Wulfgang Kaas f. 24 apr 1776 d. 1 feb 1840 kommandør og kammerherre, ugift. Som kapteinløytnant førte han på briggen "Bornholm" Christian Frederik tilbake til Danmark etter tronfrasigelsen i Norge i 1814.
 • 3jbb. Christine Kaas,[272] født 12. juni 1724, død 4. nov. 1760, gift 3. sept. 1751 med sin tremenning Ludvig Christopherssøn Munthe, født 16. des. 1717, døpt 21. des. 1717, død 7. nov. 1785. Ludvig Munthe var bror av Gerhard Munthe; se under. Syv barn. Blant etterkommerne er kunstmaleren Ludvig Munthe (1841-96) - se under.
 • 3jbc. Gjertrud Marie Kaas,[273] født 1726, død 20. sept. 1766, gift 18. mars 1762 med sin tremenning Gerhard Munthe, født 9. mars 1726, død 28. april 1785, kaptein. To barn. Blant etterkommerne er Ludvig Munthe - se over, kunstmaleren Gerhard Munthe (1849-1929) og barnesangforfatterinnen Margrethe Munthe (1860-1931).
  • 4 Hartvig Kaas Munthe født 16-09-1766, Kroken, Luster, SF, Norge, døpt 22-09-1766, Luster, SF, Norge, Major, gift 12-11-1793, Hafslo, Luster, SF, Norge, Bolette Christine PAVELS, født 2-07-1774, Hjelmeland, RO, Norge, (datter av Peder Pavels og Birgitte Christine Hielm) død 21-09-1861, Aldershvile, Luster, SF, Norge, begravet Solvorn, Luster, SF, Norge. Hartvig døde 19-10-1830, Kroken, Luster, SF, Norge, begravet 26-10-1830, Solvorn, Luster, SF, Norge. Gravplater over begge på Solvorn gamle kirkegård. 8 barn
  • 3jbf. Mette Sophie Kaas, døpt 24. juli 1728, død 12. apr. 1763, gift 15. juni 1762 med Samuel Bugge Leganger, født 16. mars 1728, død 8. juli 1792, sogneprest i Eid. De fikk en dødfødt sønn 5. mars 1763.
  • 3jbh. Herman Kaas, født 19. sept. 1730, gravlagt 24. apr. 1793, fenrik. Han fikk ett barn utenfor ekteskap med Mette Sophie Amalie F*u*rstenberg, født 1721, før han blegift 9. des. 1761 med Margrethe Magdalene Jansdatter Forman, født 19. aug. 1733, død 17. april 1781. Andre gang ble han gift 26. okt. 1788 med Anna Nagel Ørbech, født 1747, død etter 1820. Han hadde ett barn i det første forholdet, elleve barn i det første ekteskapet og ett barn i det siste.[274]
 • 2je. Fredrik Kaas, døpt 15. des. 1702, død 20. des. 1748, premierløytnant, gift 27. apr. 1733 med Magdalene Sybille de Rodriguez, døpt 14. mars 1704, død 29. des. 1753. Åtte barn:
  • 3jea. Wentzel Rothkirch Kaas, født 1734, død på St. Thomas i Karibia 4. juni 1791, kaptein og plantasjeeier, gift 21. juni 1765 med Maria Testemacher. To barn.
   • 4 Magdalene Elisabeth Kaas f. 1766 d. 1844 g. Pieter Brown g. Albert Lankenau g. Abraham Willinck
    • 5 Augusta Maria Lankenau g. Gustav von Seyffarth f. 1787 d. 21 feb 1858
   • 3jee. Balthasar Johan Kaas, født 18. feb. 1740, død før 1790, gift med Gertrud Duus (Duurlos). Bosatt i Karibia. Fem barn. Blant etterkommerne finner vi grunnleggeren av Tivoli i København, Georg Carstensen (1812-57).     


Siste endring: 30-Aug-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler