Vignett

Første gang publisert 14. august 1998
Siste gang oppdatert 31. mars 2007


En kommentar til Jæger (1934): Olaf Jæger hevdet i sin artikkel i NST 1934 at Ahasverus hadde ytterligere fire barn. Disse fire, Johannes døpt i Monster 23. mai 1955, Aradina døpt i 's Gravenzande 21. januar 1657, Aradine døpt i 's Gravenzande 30. juni 1658 og Johannes døpt i 's Gravenzande 5. november 1659, var imidlertid alle barn av Ahasverus' bror, Jean. SIECs Sigurd Lambek gjorde oppmerksom på denne feiltakelsen hos Jæger (1934) i SIEC Newsletter No 3 i januar 2001, og forholdet er nevnt i artikkelen i NST XXXIX, hefte 1, s. 59 (2003). Pr mai 2004 kan SIECs nederlandske kontakt, Gerard, utvide kunnskapen ytterligere. Jean var gift med Clara van Nuwlant, slik det fremkommer av dåpsprotokollen for det eldste av disse barna; Johannes var døpt i Monster hvor kirkeboken også oppgir moren. Videre ble et ukjent barn av jonker Johan dit Laros gravlagt i Monster 7. februar 1657; dette kan ha vært den eldste Aradina eller den eldste Johannes, men vi har ingen bevis.

 • 2aa. Ahasverus Christianssøn Jæger, født 1679, gravlagt på Korskirkegården i Bergen 27. sept. 1745, gift i Bergen (Domkirken) 10. jan. 1706 med Kirsten Castberg, [202] angivelig født i København i 1689, død i Bergen 20. feb. 1758, gravlagt 1. mars samme år. Ahasverus tok borgerskap i Stavanger 7. okt. 1707, men sa dette opp 24. mars 1713 [203] og var senere ekstra tollbetjent i Sandviken i Bergen. Tolv barn:
  • 3aac. Knud Eeg Jæger (nordlandsfamiliens stamfar), døpt i Stavanger 19. jan. 1709, gift i Bergen (Domkirken) 17. okt. 1742 med Abigael Kirstine Berrig (Berg). Knud Eeg Jæger var gullsmed, og døde i Nordland i 1768. Fem barn. [204]
   • 4 b. Jørgen Berrig Jæger, døpt 20/1-1745, død på Belsvåg i Alstahaug 21/5 1818, gift med Margrethe Gyth, f. 1745, d 1822 
    • 5 c. Abigael Christina Jæger, døpt 12/10 1772, gift med handelsmann i Namdalen Nils Brandtzæg (Er dette Nils Christian Brandtzæg, 1775-1855, Abelvær i Nærøy? Se "Brandtzægslekten fra Appelvær og Bergslekten fra Valøen" av Alfred Julius Brandtzæg, 1948) 
    • 5 f. Knud Jæger, født 3/10 1778, død 22/12 1858. Gift tre ganger: 1. gang i 1802 med Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen, barnløst. 2. gang i 1804 med Anna Margrethe Zahl, f. ca. 1780 (hennes 2. ekteskap, 1. gang med gjestgiver Peter Dybfest, ca. 1779), i dette 2. ekteskap fem barn. 3. gang i 1811 med Elisabeth Christiane Friedrichsen, i dette ekteskap seks barn. 
     • 6 a. Jørgen Berg Jæger, født 15/1 1804 Mo, gårdbruker, død 17/3 1885. Gift med Christianna Olsen fra Høynes, Hemnes, født 6/2 1804.død 24/7 1872. Fire barn. 
      • 7 d. Olai Sigvartus Jæger, , f. 26/9 1852, d. 25/9 1886. Snekkermester og gårdbruker på Skonseng i Mo. Gift 16/9 1878 med Gunelie (Nelly) Rønning, f. 29/9 1851, d. 14/11 1911. Fire barn, blant disse:
     • 6 d. Martha Zahl Jæger, født 22/4 1808, gift med handelsmann Hans Lund på Leland i Leirfjorden, f. 1802. 1865: Alstahaug
     • 6 e. Olaus Sigvartus (Ole Sigvart) Jæger, født 1809 Mo, ordfører, handelsmann og gårdbruker Selsøyvik, gift Gurine Thommesdatter, født 1806 Mo. Rødøy 1865: 5 barn hjemme, 29-18 år. Ole ga en altertavle malt av Askevold til Rødøy kirke. Hvem var fosterdatteren Anna Jæger, 15 år og født på Mo?
      • 7 c. Hans Martinus Jæger, født 9/6-1840, ordfører og handelsmann, gift Dorthea Nilsine Andrea Johansdatter, født 1849 som datter av Johan Christian Arentsen (1823-1906) og Cathrine Johanne Baade f. Israelsdatter (1821-1914). De bodde på Myken. 1900: Ni barn født 1875-98, hvorav tre har etterslekt og de andre døde ugift (Kilde: Bjørn Skauge, Myken, juni 2006).
      • 7 e. Edvard Christian Jæger, født 26/8-1844, handelsmann og gårdbruker, gift med Anna Zahl. 1900: 10 barn født 1874-99
     • 6 i. Jacob Frederich Eilert Christensen Jæger, født 1819 Mo, handelsmann og gårdbruker, gift Gjertrud Pedersdatter, født 1821 Mo. 1865: 6 barn hjemme
    • 5 g. Øllegaard Jæger, født 6/8 1780, gift med skipper Knud Larsen Nederland i Bergen 
  • 3aai. Nicolay Castberg Jæger (vestlandsfamiliens stamfar), født 7. apr. 1722, døpt i Bergen (Nykirken [205]) 15. apr. 1722, død 31. aug. 1785 og gravlagt 8. sept. samme år. Overtollbetjent i Sandviken, Bergen. Gift i Bergen 24. jan. 1747 med Øllegaard Amble, født 1718, død 4. feb. 1785, datter av kjøpmann i Bergen Peder Jenssøn Amble og Christina Nagel. I henhold til opplysninger til forfatteren fra Jo Rune Ugulen,[206] var Peder Jenssøn Amble sønn av Jens Pederssøn Amble, død 1693, gift med Maren Christensdatter (Lystrup), og Jens Pederssøn Amble var sønn av Peder Jenssøn på Amla, gift med Øllegaard Mortensdatter. Nicolay Castberg Jæger og Øllegaard Amble hadde elleve barn. Blant etterkommerne finner vi kunstmaleren Tycho Christopher Jæger (1819--89).
   • 4 e. Ahasverus Nicolai Castberg Jæger, født 6. februar 1754 i Bergen, død 23. april 1825 i Bergen. Gift 23. mai 1784 med Mette Margrethe Boldt, født 19. oktober 1752, død 15. august 1813. Datter av kjøpmann i Storstredet i Bergen Herman Boldt, født 1715, død 1768, og hustru Mette Margrethe Christiansen, født 1723, død 16. juli 1765. Fem barn: 
    • 5 a. Nicolay Castberg Jæger, f. 8/6 1784, død 25/6 1832, gift 13/2 1812 med Guro Olsdatter, f. 1783. Åtte barn (ni barn iht Terje Kolbeinsen i epost av 15. september 2002, idet han legger til Sisela Jæger som ikke er nevnt av Olaf Jæger (1917). Guro Olsdatter var datter av Ole Rasmussen og Sissela Larsdatter): 
    • 5 e. Tycho Christopher Jæger, f. 2/2 1792, d. 27/6 1853, løytnant, gift 2/9-1838 Bertha Karina Nielsdatter Kilstad, døde 4/2-1875
   • 4 f. Peder Nicolay Jæger, f 7/7-1755, begr. i Namdalen 11/4 1809. Gift 18/11 1796 med Martha Cathrina Strøm f. ca. 1775. 1801: Fosnes. Seks barn
   • 4 g. Paul Moltzau Jæger, f. 29/10-1756, d. på Voss 1833. Gift to ganger, 1. gang 15/10-1786 med Elsebe Greve Rafn, 2. gang med Ingeborg Larsdatter. (Ingrid Bonde Nielsen i Danmark skriver forøvrig følgende om Elsebe Greve Rafns foreldre, som hun mener er feil angitt i Jægers bok av 1917: "Noget stemte ikke med de forældre der er nævnt i Jægerslægtens bog mente jeg, fik da min slægtsforskerven i Oslo til at tjekke hende for mig. Han fandt da, at hun er barn af Hans Olsen Ravn - født o. 1721 i Bergen død 21. aug. 1788, hustru: Anne Mortensdatter Buchoff født dec 1730 også i Bergen - død 9. nov. 1784, ægteparret viet i Korskirken 12. dec. 1752. Elsebe er født 12. marts 1760 i Bergen og rigtigt nok død 7. dec. 1813 i Voss". Dette til orientering).
    Paul Moltzau Jæger hadde syv barn i 1. ekteskap, fire barn i 2. ekteskap: 
    • 5 c. Nils Knag Jæger, født 24/10 1790, død 9/9-1825, sjauer, gift 7/7-1822 med Karen Marie Olsdatter, to barn: 
     • 6 b. Nilsine Karine Jæger, f. 16/9 1825, som enke gift 20/9-1863 med enkemannen Lars Johannes Hermansen, født 1833, skomakersvenn
    • 5 d. Tycho Christopher Jæger, skomakermester, født 28/12 1792, død 6/12 1879. Gift 12/3-1818 med sin kusine Øllegaard Jæger ( se over) , datter av overtollbetjent Ahasverus Jæger. 
     • 6 a. Tycho Christopher Jæger, kunstmaler, NBL. Født 25/7xxxx-1819, død 31/1 1889. Gift 21/9 1870 med Bergithe Amalia Steendahl, født 24/5 1850, d. i Oslo 13/7 1932, begravet i Oslo (dødssted, -dato og begravelsessted iht opplysninger Ingrid Bonde Nielsen , Danmark, august 2001). 1865: ugift, Leikanger Tre barnxxxxx:
     • 6 c. Herman Jæger, seilmakermester, født 14/3 1824, død 1/6 1871. Gift to ganger, 1. gang 26/11-1852 med Bergithe Pedersen, født 22/8-1814, død 1863, 2. gang med Julie Mathilde Gullaksen, f-1843, død 1914. 1+2+5 barn. Enken Julie emigrerte fra Bergen 4/9-1882 med sine fire yngste barn. Før han ble gift, fikk han en uekte datter med Anna Margrethe Moe (7a):
      • 7 b. Henrik Bernhard Jæger, født 4/1-1854, døde 17/12-1895, litteraturhistoriker, NBL, gift 24/6-1881 med Marie Louise Holstad, født 20/7-1853, døde 4/9-1931. 1865: bodde hos besteforeldrene
    • 5 e. Nicolay Castberg Jæger, født 26/3 1795, død 1860 i Bergen, gift med Gudve Larsdatter, født 1797. Seks barn 
     • 6 a. Eli Jæger, død på Voss hvor hun skal ha vært gift. Erik Tøndevold har rapportert følgende om henne og hennes etterkommere, basert på CD-sidene 617 og 668. WorldConnect 1/5-2003: Candice Cheney, ccheney@eot.com: Eli Nikolaisdatter JÆGER født 1820-22 Voss (jfr datoen 26/3 1795, red. anm.), døde 29/12-1890 Voss, gift 1842 Lars Svendson Lødve født 1819 Voss, døde 1889, husmann og graver. Barn født før 1850?
      • 7a. Nikolai Larson ULLESTAD født 1850 Voss, døde 24/9-1920 Voss, husmann, gift 1871 Guri Nilsdatter HEFTE født 7/7-1850. WorldConnect 25/8-2001: daverk@uniserve.com 
       • 8b. Nils Nikolaison KINNE (Kindem) født 13/8-1874 Voss, døde 31/8-1938 Minneapolis, emigrerte 1892, gift Clara Haroldsdatter LEE (stammet fra Seljord) født 23/2-1877 Illinois, døde 13/10-1964 California. Besøk og retur 1902, flyttet til Minneapolis og arbeidet som maler. Fem barn. Fire av dem levde i 1930 og bodde i Minneapolis. 
       • 8c. Eli (Elle) Nikolaisdatter KINNE født 5/12-1878 Voss, died Wisconsin, gift 6/11-1899 Sylfest Arneson RENE (bror av CD-forfatteren) født 19/6-1870 Voss, emigrerte 1893 og returnerte, emigrerte 1902, bodde i Eleva, Wisconsin. CD-side 632
        • 9a. Arne (Arnold) S. RENE født 16/9-1900 Voss, døde okt. 1973 Whitehall, Trempealeau, gift 12/5-1923 Marie Rosedell DAVIS (norsk mor) født 6/8-1905, døde 17/10-1983 Whitehall. 7 barn
        • 9b. Neil S. RENE født 8/12-1902 Chimney Rock, Trempealeau, døde 27 (28?)/5-1930 Chimney Rock, gift 3/12-1927 Teckla AMUNDSON født 27/11-1908. 1 barn
        • 9c. Anna S. RENE født 13 (14?)/6-1905, døde 9/2-1996 Altoona, Eau Claire, gift 23/5-1925 Henry Alfred TVERBERG født 1/12-1900, døde mai 1977 Altoona. 4 barn
        • 9e. Ella S. RENE født 30/10-1909, gift 27/10-1928 Olaf Gerhard SATHER født 3/2-1904, døde 12/6-1975. 4 barn. Eleva
       • 8d. Barbrå (Barbara) Nikolaisdatter KINNE født 16/3-1882 Voss, døde 8/3-1955 Minneapolis, sydame, emigrerte 1906, gift 7/4-1905 Bergen Herman Severin STRØM (Alsaker) født 17/10-1882 Askvoll, døde 14/12-1943 Minneapolis, snekker
        • 9a. Sverre STROM født 20/8-1905 Askvoll, døde 9/3-1979 Minneapolis, gift 26/12-1931 Minneapolis Marie Wilhelmina MORITZ født 1905 Elk River, Minnesota, døde 1976 Minneapolis
       • 8e. Martha Nikolaisdatter KINNE født 30/5 (6?)-1885 Voss, døde 22/12-1966 Minneapolis, emigrerte 1902, gift 15/10-1904 August Emil JOHNSON (svensk) født 20/12-1875, døde 27/8-1974 Minneapolis, snekker
      • 7b. Elsebø Larsdatter ULLESTAD født 1855 Voss, døde 6/3-1920, gift Ola TAKLA
       • 8a. Nils Larson ULLESTAD født 27/5-1861 Voss, farmer Ratcliffe, Hardin, Iowa, emigrerte 1884, gift 1889 Ellen Marie L. HODNEFJELD (fra Mosterøy). 5 sønner
     • 6b. Gjert Henrik Pantz Jæger, f. 14/11 1817 Voss, død 13/4 1905. Kjøpmann og skipsreder i Bergen. Gift med Anna Christine Olsdatter Bang, f. 10/3 1815 (1816?) Bergen, død 13/5 1889, datter av skipsfører Ole Johan Bang og Anne Amundsen Kongsberg. 11 barn:
      • 7 b. Bertha Gurine Jæger, født 3/5-1841, gift 2/6-1867 skipskaptein Karl Theodor Johannesen født 11/9-1835, døde 1904.
       • 8 a. Karl Bertran Johannesen, født 12/6-1868, døde 1912, gift Ragnhild Svendsen.
      • 7 e. Nicolai Castberg Jæger,[207b] f. 11/3 1846, handelsbetjent Voss, død i USA 12. mars 1868. Gift 29. sept. 1865 med Larsine Schlanbusch, født 21. sept. 1844 på Vossevangen, død 1. okt. 1919 i Chicago, Illinois. Ekteparet emigrerte med fregatten "Protector" som gikk fra Stavanger 27. mai 1867, og ankom Quebec i Canada 5. juli samme år. Larsine kalles Sine i skipsprotokollen, og datteren Hildur på 3/4 år var med. Etter Nicolays død, giftet Larsine seg 12. mars 1871 med Anders Madsen Askevold. Nicolai Castberg Jæger og Larsine Schlanbusch hadde to barn:
       • 8 a. Hildur/Hilda, født 30/7 1866 på Voss. Gift Norvick/Johnson (begge navn er i bruk) i Illinois, USA, hvor ekteparet bodde på en gård like nord for byen Norway. Barn:
      • 7 i. Gjert Henrik Pantz Jæger, f. 10/5 1852 Hendrik Jæger født 1852 emigrerte fra Bergen 5/6-1880, ugift. Henrik emigrerte også 24/4-1884. Gift i USA.
     • 6 f. Nils Knag Jæger, født 6/11 1827 Voss, tømmerhandler, død 14/1 1905. Gift to ganger, først med Anna Marie Ottesen, født 22/9 1825 Bergen, død 1/4 1889, 2. gang med Kathrine (Trine) Larsen, død 27/4 1900. 1865: 2 barn hjemme
    • 5 f. Øllegaard Amble Jæger, døpt 7/6 1797, død 21/6 1879, gift med Peder Helmers, Nedre Florøen, død 24/10 1861. Fem barn:  
     • 6 b. Jens Bloch Helmers, f. 1825, havnefogd i Florø, gift med Synnøve Olsdatter fra Solvorn, f. 1820, åtte barn. 1865: alder 19-3 år 
     • 6 d. Paul Peter Lorentz Helmers, født 1836, død 8/5 1863, gift med Anna Arnesdatter Haabakken, født 1827 Lærdal. To barn. 1865 Kinn: enke 
    • 5 h. Paul Moltzau Jæger, født 8/2 1817 Voss, bosatt i USA. Gift med Ingebjørg Olsdatter fra Kinsarvik i Hardanger. Fire barn. Vognmannsenken Ingeborg (født 1832 i Ullensvang) emigrerte fra Bergen 18/8-1905 til Eau Claire, Wisconsin 
   • 4 i. Kirsten Castberg Jæger, f. 30/4-1759, d. 4/7 1815. Gift 23/9-1782 (kone nr.2) med sogneprest til Lindås, Arnold Meyer, født 3/11 1743, død 4/1 1815. Se "Stamtavle over Bergenslegten Meyer fra Bremen" (nyredigert av Wilhelm Frimann Meyer) 5 a. Ellen Johanne Meyer, døpt 29/6-1783, død ung 
    • 5 b. Wilhelm Frimann Meyer, døpt 20/12-1784, gullsmedmester, død 15/4 1851. Gift med Karen Kristine Beyer, født 14/2-1785, død 1854 
    • 5 f. Øllegaard Meyer, døpt 28/9 1792, død 12/4 1839. Gift 27/9 1811 med Christopher Kahrs, født 7/3 1792, handelsmann og proprietær Toftegaard i Lindås, død 20/7 1867. Fem barn med Øllegaard Meyer, og Christopher Kahrs fikk ytterligere seks barn med sin 2. kone Anna Tabina Hansen. Se "Stamtavle over familien Kahrs" (1923) av Thora Sollied f. Kahrs i Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek:
  • 3aaj. Johanne Margrethe Jæger, født 16. sept. 1723, døpt i Bergen (Korskirken) 22. sept. 1723, død 25. feb. 1758, gift 13. des. 1747 med repslager i Bergen Jens Janssøn Hardt, død 20. feb. 1758. Tre barn.
  • 3aal. Tycho (Tyge/Thyge) Christopher Jæger, født 15. aug., døpt Bergen (Korskirken) 15. sept. 1726, gravlagt 15. feb. 1806. I 1801 var han rentenist.
  • 3abc. Johanne Sophie Diurhuus, døpt i Stavanger 4. nov. 1711, gravlagt 1. mars 1769. Gift første gang i Stavanger 27. sept. 1730 med kjøpmann Lauritz Rolfssøn Grønvold, døpt 25. mars 1703, gravlagt i Stavanger 22. juli 1740. Gift 2. gang 8. des. 1744 med byfogd Peder Ringholm fra Stavanger. Fire pluss to barn.
   • 4 a. Jørgen Prahl, døpt 7/8 1738 i Stavanger, sogneprest Haus, gift med Alheed Sadolin Westly
    • 5 a. Iwer Cornelius Westlye Prahl, født c.1775, 1801: stud. teol.,gift med Marie Catharina Wamberg, født ca. 1773.
     • 6 a. Georg Carl Christian Wedel Prahl, født 28/9-1798, død 29/3-1883, NBL, kaptein og industrimann, gift 20/5-1834 med Henriette ("Henny") Pauline Münster, født 6/3-1810, død 28/10-1897. Se "Slegten Münster" (Arne Arnesen, 1928)
      • 7 d. Tora Malvine Prahl født 13/9-1842, døde før FT 1865, gift 30/12-1861 Johan Jacob Dekke Beyer født 20/11-1830, boktrykker
      • 7 f. Nanna Münster Prahl, født 1/10-1846, gift Hans Peter Bay Glatved cand. theol.
     • 6 j. Ferdinand Christian Prahl, født 12/11-1840 Bergen, død 2/5-1917 Bergen, NBL, overrettssakfører, stortingsrepresentant 1892-1900, gift (1) 3/9-1869 med Rosalie ("Rezi") Goldhamer, født 10/10-1846, død 6/12-1871, gift (2) 2/1-1886 med Hildur Nilsen, født 8/2-1855, død 14/7-1940
      • 7 a. Elisabeth Christiane Prahl født 29/8-1870, døde 5/8-1948, gift 5/8-1897 Ditlef Christian Reusch født 1868 Sandviken kontorfullmektig
   • 4 d. Bendix Djurhuus Prahl, født 1/1-1747, død 7/1-1814, 1784-98 Trankebar, byskriver Kristiania og forfatter, NBL, gift med Anna Regina Passavant, født 12/5-1775, begravet 3/11-1795
    • 5c. Benedicta Elisabeth Kastrup, født ca 1787     


Siste endring: 22-Sep-2009
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler