Startsiden
Vestlandsslekten Jæger

Illustrasjonen til høyre: På det såkalte Tausanepitafiet i Stavangerkatedralen finner vi Jæger-familiens våpen: En rose over en rett bjelke, med et jakthorn i bunnen. Utsnitt av et bilde i Inge Brulands praktverk "Stavangerkatedralen - vår enestående nasjonalhelligdom", gjengitt med tillatelse fra forfatteren.1. ledd  Thomas Knudsen


2. ledd  Hans Thomassen


3. ledd  Claus Hansen Jæger


4. ledd  Christian Clausen Jæger


5. ledd  Ahasverus Christiansen Jæger


6. ledd  Nicolay Castberg Jæger


7. ledd Ahasverus Jæger 


8. ledd Herman Jæger


9. ledd  Henriette Margrethe Jæger

Foto t.h.: Telegrafbygningen på Ramberg hvor Henriette Margrethe Berg f. Jæger var telegrafbestyrer. Guttungen i forgrunnen er Tore Lennertsen (født 1956), etterkommer etter Henriette Margrethe Bergs datter Bergitte Christine og hennes mann Kristian Georg Lennertsen. Telegrafbygningen er revet for flere år siden. (Foto: Fra Tore Lennertsen, oktober 2000)

 


Noter
[1]
FamilySearch
[2] Brita skal ifølge Vossiboka være født i 1785, mens FamilySearch på sin side oppgir en Gudve Larsen som ble døpt 15. august 1784, som datter av Lars Knudsen og Brita Eriksdatter. I henhold til Olaf Jæger (1917) var Gudve født i 1797, men han må ha forvekslet henne med en annen Gudve Larsdatter som også giftet seg i 1817 på Voss.
[3]Bergens Borgerbok 1752-1865 (A.M. Wiesener, Bergen 1917-1923). Han omtales her som Gjert Henrich Paus Nicolay Jæger.
[4] Mike Bent: Steamers of the Fjords, Bergen Shipping since 1839, Conway Maritime Press, London 1989. Mer om dampskipsfarten på Vestlandet kan du lese i artikkelen Byferdene på båt og dampbåtferdsla i Sør- og Osterfjorden av Olav Vevle (Nord- og Midthordland Sogelags årbok Frå Fjon til Fusa, 1948 s. 7-17 ill.).
[5] I april 2002 fant jeg at jeg måtte korrigere Reppe på punktet om Henriettes far. Reppe hevdet at Herman Jæger (f 1788) var faren, men ny kunnskap (2002) viste at Herman må ha vært adoptivfar til sin fetter Nicoloay Castberg Jægers sønnedatter. I mars 2008 finner jeg at opplysningene som var lagt ut på Digitalpensjonatet i avskriften av kirkeboken for Flakstad, var feil! Kirkeboken viser ingen Giert H. Jæger som Henriettes far, men derimot - likevel - undertollbetjent H. Jæger.

Gå til aneliste/Go to Ancestor List


Leads you to  the Berg/Selsbak/Winnem/Ravn part of this website.

 
     


Siste endring: 26-Oct-2013
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler