Startsiden


Skifte etter ektefellen Ole Sandberg 7. august 1780 viser at de hadde fem barn. I FT 1801 er Maren 66 år gammel og bosatt i datteren Ester Sandbergs hjem på Gievær i Bodø som enke etter 1. ekteskap.

I skifte etter
søsteren Karen Høgenhoff, jomfru, Vågøen i Bodø, får vi bekreftet at Maren Sandberg og Karen Høgenhoff var søstre [1]. Arvinger er Maren - som angis å være død - og hennes barn. Vi legger merke til at Mons Hansen, datteren Esters ektefelle, også arver. Karen bodde som nevnt hos Ester og Mons iht FT 1801. Arvingene etter Karen tilsvarer med andre ord fire av søsteren Marens fem barn, i skiftet oppført med følgende opplysninger:
En av Sandberg-søsknene er ikke oppgitt i dette skiftet. Karen Wendel Sandberg var 10 år ved farens skifte i 1780, men kan være død innen 1807 i og med at hun ikke er nevnt i skiftet etter tanten. Dersom hun ikke er oppført under annet etternavn i FT 1801, er hun heller ikke i live da.

For oss er opplysningen om at Ingeborg Sandberg bor i Hegstad - i dag en del av Lødingen kommune - i 1807 av stor interesse. Hegstad ligger helt syd på Hinnøya, og dermed et drøyt stykke fra Flakstad. Det plasserer muligens henne og ektemannen Torsten Iversen i Lødingen i 1807, men vi vet på den annen side at ekteparet ble gift i Flakstad i 1806 og at han skal ha vært lensmann der fra 1802 til han druknet i januar 1818. Opplysningen om at Ingeborg bodde i Hegstad kan naturligvis også skyldes unøyaktigheter i det opprinnelige  skiftedokumentet av 1807. Se Berg-slekten.

Høgenhoff i Bodin
I Terje Gudbrandsons bygdebøker for Bodin (romertall II, bd. 2, side 330) finner vi en Karen Maria Høgenhoff Persdotter. Hun er født 14. august 1808, død 16. januar 1889, og kommer fra Sandeid i Væran. I bygdeboken er det et fotografi av henne og ektemannen Hans Johannesson, som var bruker av gården Skau fra 1835 til 1863. Karen Marias foreldre (samme bok, side 420) var Per Johannesson fra Ullvågen i Bergen, f. ca 1777, gravlagt 29. juni 1811, og hustru Margret Hansdotter (1780-1820) fra Vågøya. Per var bruker av gården Sandeid på Vågøy fra 1808 til 1811.

Det gis ingen nærmere forklaring av hvor navnet Høgenhoff kommer fra for Karen Marias del. Verken faren eller moren oppgis som navnebærere, men en mulig forklaring kan naturligvis være at foreldrene var venn av noen av Høgenhoff'ene i kommunen. Karen Høgenhoff er syerske i Bodø i 1801, og Maren Høgenhoff, gift Sandberg, kom fra Gildeskål og bodde i datteren Esters hjem. Skal vi, ut fra fornavnet, gjette at Karen Maria er oppkalt etter syersken Karen Høgenhoff? En nærmere titt på dåpsprotokoller og annet kan være interessant i den sammengeng. Karen Maria og broren Hans, døpt 14. feb. 1811, ble foreldreløse tidlig. Faren døde alt i 1811 og moren i 1820.

Iht FT 1801 var moren, Margret(e), datter av den 33 år gamle Malena Ditricsdatter. Hun var da gift for 2. gang, med den 52 år gamle Christian Olsen, som m.a.o. var Margretes stefar. Det er bare Karen Maria (1808-1889) vi ser som bærer av Høgenhoff-navnet blant sine slektninger.     


Siste endring: 03-Jan-2010
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler